GU's Tentaschema

Göteborgs Universitets tentamens-schema


Ska du renovera hemma? Tänk på att visst ljud transporteras i byggnaden vilket kan störa både grannar och hyresgäster.


Innan du börjar renovera vänligen undersök att arbetet inte krockar med eventuell tentamen hos Göteborgs Universitet. De har två skrivsalar i huset. En som benämns Viktoriagatan 30, belägen under Viktoriagatan 32-36 med fönster mot atriumgården, samt en som benämns Disa Viktoriagatan 30, belägen under Viktoriagatan 38-40.  Här nedan finns länk till deras tenta-schema:

Länk till schemat:  https://tentagu.itcg.se/

 

Så här gör du:

1. Klicka i Viktoriagatan 30

2. Välj vecka

3. Vitt = tom sal och med andra ord ingen tenta

4. Gör om ovanstående fast klicka i stället i Disa Viktoriagatan 30