GU's Tentaschema

Göteborgs Universitets tentamenschemaInnan du börjar renovera

Universitetet har skrivsalar runt atriumgården. Salarna är indelade i sektioner, vilket framgår av tentaschemat. Sektion 1 och 2 ligger under Viktoriagatan 32-36, sektion 3 mellan Viktoriagatan 36-40 och Karl Gustavsgatan 31-32, och sektion 4 under Föreningsgatan 18A-C. Men tänk på att stomljud från exempelvis bilningar kan sprida sig långt.


Vänligen undersök att renoveringsarbetet inte krockar med eventuell tentamen hos Göteborgs Universitet.


Här länken till schemat för GUs tentor:

https://cloud.timeedit.net/gu/web/idag/ri1Q74.html


Om du frågor eller funderingar, kontakta GU Servicecenter:

E-post: servicecenter@gu.se

Telefon: 031-786 6500