Container

Container


Container sätts ut under en vecka från sista fredagen i jämna månader. Exakta datum publiceras i nyhetsbrevet.


I containern kan du slänga grovsopor som inte lämpar sig för de vanliga soporna. Slänger skräpet inuti containern för att det ska bortforslas. 


Observera att du inte får slänga elektronik, batterier, gips, kemikalier, explosiva ämnen, oljeprodukter, lösningsmedel, flytande färgrester eller andra hälso- och miljöfarliga ämnen i containern.