Container

Container

Askungen erbjuder 4 gånger om året container för medlemmarna


I containern kan du slänga skräp som inte lämpar sig för de vanliga soporna som större saker, t.ex möbler, cyklar etc.


Observera att du inte får slänga elektronik, miljöfarligt avfall, vätskor, batterier eller gips i containern.


Container sätts ut 4 gånger per år och exakta datum publiceras via nyhetsbrevet när det är dags.