Avfallshantering

Avfallshantering

Sopsortering och återvinning


 Så här fungerar vår sop- och återvinningshantering:


  • Boende på Viktoriagatan 32-40 hänvisas till sophuset på nedre gården.
  • Boende på Karl Gustavsgatan 31-33 hänvisas till soprummet på Karl Gustavsgatan 31.
  • Boende på Föreningsgatan 18A-18C hänvisas till sophuset på övre gården.
  • Alla boende: Glas, ljuskällor, batterier lämnas i sophuset på nedre gården.


Tänk på att:

  • Släpp inte in obehöriga i soprummen.
  • Platta till förpackningar och kartonger, vi vill inte betala för bortforsling av luft.
  • Sortera avfall och sopor enligt respektive kärl.
  • Släng allting i kärlen, ställ inget på golvet.
  • Grovsopor slängs i containern som ställs ut 6 gånger per år.
  • Elektronik och miljöfarligt avfall slängs på ÅVC eller i farligt avfall-bilen.


Kameror sitter i sophuset på gården för att förhindra och åtgärda beteende som inte följer sunt förnuft. Container

Askungen erbjuder container för medlemmarna sex gånger om året 


Container sätts ut sista fredagen i jämna månader under en vecka. Spara dina grovsopor till dessa tillfällen.


I containern kan du slänga skräp som inte lämpar sig för de vanliga soporna som större saker, t.ex möbler, cyklar etc. Observera att du inte får slänga elektronik, miljöfarligt avfall, vätskor, batterier eller byggmaterial i containern.
Farligt avfallsbilen

Klicka på länken nedan för att se information om var farligt avfallsbilen stannar

https://goteborg.se/wps/portal/start/bygga-bo-och-leva-hallbart/avfall-och-atervinning/har-lamnar-hushall-avfall/farligt-avfallbilen/har-stannar-farligt-avfallbilen