Avfallshantering

Avfallshantering

 Så här fungerar vår avfallshantering:


  • Boende på Viktoriagatan 32, 34, 36, 38 och 40 hänvisas till sophuset på gården, ingång på gaveln.
  • Boende på Karl Gustavsgatan 31 och 33 hänvisas till soprummet på Karl Gustavsgatan 31.
  • Boende på Föreningsgatan 18A-18C hänvisas till soprummen vid respektive entré.


Glas, ljuskällor, batterier lämnas i sophuset på gården.


  • Släpp inte in obehöriga i soprummen.
  • Platta till föprackningar och kartonger innan de slängs, medlemmarna ska inte betala onödiga extrapengar för bortforsling av luft.
  • Sortera avfall och sopor enligt den sorteringsguide som alla fått i brevlådan.
  • Tänk på att inget skräp får ställas in i soprummen vid sidan om kärlen, allt som slängs måste placeras i kärlen.


Container för grovavfall ställs ut 4 gånger per år. Spara dina grovsopor till dessa tillfällen. Kameror sitter i sophuset på gården för att förhindra och åtgärda beteende som inte följer sunt förnuft.