Om oss

Om BRF Askungen 1

Vår bostadsrättsförening ligger i Vasastaden i Göteborg. Helt nära stadens kommersiella centrum, men ändå inte mer än en kvarts promenad till Slottsskogens grönska.


Vi värnar om vårt boende och har därför en välskött fastighet. Den tekniska, administrativa och ekonomiska förvaltningen sköter HSB och vi har också vad vi tror är Göteborgs vackraste innergård med prunkande växtlighet, utemöbler, lekplats, grillmöjligheter och en egen boulebana.

 

Sedan den 2 december 2002 äger föreningen fastigheten, som rymmer drygt 210 lägenheter samt några kommersiella lokaler för uthyrning. Vi har till ändamål att upplåta bostadslägenheter och lokaler åt våra medlemmar och hyresgäster till nyttjande utan begränsning i tiden och därmed främja både medlemmarnas ekonomiska intresse och serviceverksamheten med anknytning till boendet i föreningen.
BRF Askungen 1 s Mål & Visioner:


  • Ett bra boende som håller i längden
  • Att förvalta föreningens tillgångar med ett långsiktigt perspektiv, där föreningens kostnader så långt som möjligt ska bäras av dem som bor här nu
  • Vi "ser om vårt hus"
  • Att ha kontroll över fastighetens tekniska installationer och se till att dessa håller god standard
  • Information som rör alla ska vara adekvat, uttömmande och nå ut skyndsamt
  • Att verka för att höja säkerheten i vårt boende
  • I förhållande till våra hyresgäster ska vi vara en professionell hyresvärd och svara för vad som är god sed i branschen