Service & Felanmälan

Service & Felanmälan

Fastighetsskötsel, trädgård och städning sköts av Bredablick. Teknisk och ekonomisk förvaltning sköts av HSB.


Förvaltare: Klas Öhberg (HSB)

Fastighetsskötare: Karl-Johan Jansson (Bredablick)


Akuta ärenden

Akuta fel (exempelvis vattenläckor eller strömlös lägenhet) utanför kontorstid anmäls till Bredablick på 010-177 59 00 och hanteras av CPG Bevakning. Även störningsjouren sköts av CPG Bevakning och kontaktas på samma sätt. Störningen ska vara av sådan art att den motiverar en omedelbar närvaro av väktare på plats.


Tänk på att utryckningen bekostas av föreningen. Så om det är en granne som har fest kan du försöka knacka på innan du ringer Securitas.


Felanmälan

Felanmälan görs till Bredablick kundtjänst. Telefon 010-177 59 00 vardagar 07:00 – 16:00.


Felanmälan via webben www.bredablickforvaltning.se/felanmalan


Boendeservice

Vid beställning av nycklar, samt vid administrativa frågor om exempelvis avier och överlåtelser, kontakta Boendeservice på HSB på telefon 010-442 20 00 eller mail boendeservice.gbg@hsb.se.

Hissar

Hissar felanmäls till Vinga Hiss på telefon 031 – 776 57 01.


Grindar och passersystem

Problem med grindar eller taggläsare

Felanmälan till Bredablick enligt ovan

Problem med taggar eller beställa nya taggar

Tel: 0737-070272 eller på mail info@locksafe.se


Skadedjur

Vid skadedjur i lägenheten kontakta Nomor på tel 0771-122 300 eller via www.nomor.se.


Ange Trygg Hansa försäkringsnummer 25-2721978-01.