Hjärtstartare

Hjärtstartare

Våra användarvänliga hjärtstartare finns på plats i varje miljöhus. Hjärtstartaren består av självaapparaten, ett par elektroder – plattor somklistras på bröstkorgen – och oftast en knapp för att ge strömstöt och eventuellt en ytterligareknapp. Om hjärtstartaren hittar ett kammarflimmer, elektriskt kaos, ges instruktionom defibrillering, det vill säga en elektrisk stöt. Du kan aldrig ge en stöt om inte hjärtstartaren analyserat att det behövs.


Läs mer om hur man använder hjärtstartaren på HLR.nu