Styrelse

Styrelse

Vid årsstämman 2020 valdes följande personer till vår styrelse:


Annette Linton, Ordförande

Claes Nordin, Vice ordförande

Per-Olof Ragnerius, Sekreterare

Hans-Ove Sjövall, Ledamot

Kerstin Bard, Ledamot

Neda Mirtorabi, Ledamot

Frans Hermansson, Ledamot

Judit Kerékgyártó, Suppleant

Fanny Linton, Suppleant


För att komma i kontakt med styrelsen kan du lämna ett meddelande i brevlådan på styrelserummet utanför Karl Gustavsgatan 31 eller skicka e-post till: styrelsen@brfaskungen1.se


Vill du vara med?

Är du intresserad av styrelsearbete?

Vill du vara med och påverka?


I april-juni varje år har vi föreningens årsstämma och det är då vi väljer in nya medlemmar i styrelsen. Styrelsen består oftast av 7-10 personer och någon suppleant. Vi träffas en gång per månad, och vår förvaltare från HSB deltar också.


Mandattiden är normalt 2 år. Vi har olika arbetsuppgifter i styrelsen, någon eller några är ansvariga för de olika projekt som pågår, till exempel våra hissrenoveringar, värmesystemet, information till medlemmar mm.


Har du specialkunskaper inom teknik, byggnation, juridik, trädgård och liknande? Även om du inte önskar ta på dig en roll i styrelsen är vi glada om du kan bidra med expertkunskap i våra olika projekt. 


Gillar du att fixa med möten, sommarfester, glöggmingel är du varmt välkommen.


Du behöver vara myndig men i övrigt har ålder ingen betydelse.


Kontakta valberedningen

Mail: christer.dijner@kranlyft.com

Tel:  0708 666 444