Information

Fastighetsbeteckning och organisationsnummer

Vår fastighetsbeteckning är Vasastaden 14:2.

Vårt organisationsnummer är 769607 - 6442.Mejlaadress

styrelsen@brfaskungen1.seAdress

BRF Askungen 1

Karl Gustavsgatan 31

411 25 GöteborgHusdjur

Du får ha husdjur i din lägenhet men för grannsämjan är det viktigt att ditt djur inte stör andra som bor i vår bostadsrättsförening. Tala i första hand med din granne om du blir störd. Ute på områdena vill vi att du håller ditt djur kopplat eftersom många människor kan vara rädda för dem.


Som hundägare behöver du tänka på att:

  • Hundskall kan vara mycket störande för grannarna, även om hunden är tyst när du är hemma, kanske den inte är det när du är borta.  
  • Hunden måste alltid hållas kopplad utanför lägenheten och rastning får inte ske på gården.

 

Som kattägare behöver du tänka på att:

  • Risken är stor att katten förorenar i barnens sandlådor, rabatter, trapphus mm. Kattens urin har en obehaglig lukt som är svår att få bort.
  • Din katt måste uträtta sina behov på ett sådant sätt att grannar och lägenhetens skick inte påverkas.Oönskade djur

Tyvärr finns det en del oönskade djur som kan ta sig in i vår fastighet. Skadedjur som råttor, möss, insekter hålls lättast på avstånd genom att det är rent och snyggt. Mata inte fåglar från balkongen, matresterna kan dra till sig råttor och möss.Kommande renoveringar

Gällande underhåll Brf Askungen1 så följer vi en framtagen underhållsplan.

Just nu pågår en projektering av stambyten (stammar och vattenledningar). Se utskick och nyhetsbrev för mer information.Försäkringar


Hemförsäkring

Hemförsäkringen omfattar försäkringstagarens lösöre. Vanligen innehåller den även en ansvarsdel som täcker ersättningsanspråk för skador som försäkringstagaren vållat. Om du skulle drabbas av en omfattande skada som leder till att du inte kan bo i lägenheten under reparationstiden är det via hemförsäkringen du kan få hjälp med tillfälligt ersättningsboende. Styrelsen rekommenderar alla medlemmar att ha en gällande hemförsäkring.

 

Bostadsrättstillägg

Bostadsrättstillägget omfattar det som medlemmen har underhållsansvar för enligt föreningens stadgar och Bostadsrättslagen, som exempelvis lägenhetens ytskikt. Brf Askungen 1 har tecknat ett kollektivt bostadsrättstillägg som gäller för samtliga medlemmar, som ett tillägg till föreningens fastighetsförsäkring hos Moderna Försäkringar.

Villkoren från Moderna Försäkringar för det kollektiva bostadsrättstillägget finns under Dokument.


För det kollektiva bostadsrättstillägget gäller att ersättningen vid varje skadetillfälle är begränsad till maximalt 10 prisbasbelopp per skada. Självrisken är 3 000 kr per lägenhet och skadetillfälle. Om skadan samtidigt drabbar fastighetsförsäkringen gäller bostadsrättstillägget utan självrisk.

 

Genom tecknandet av det kollektiva bostadsrättstillägget har föreningen säkerställt att samtliga medlemmar har ett gällande försäkringsskydd för de delar som är medlemmens underhållsansvar. Det är sedan upp till varje medlem att själv bedöma om man utifrån gällande självrisk och villkor för det kollektiva bostadsrättstillägget även vill ha ett eget bostadsrättstillägg som tillägg till hemförsäkringen. Uppsägning av eget bostadsrättstillägg kan göras under pågående försäkringsperiod, ditt försäkringsbolag skall då återbetala premien för återstående del av perioden. Undantag från detta kan finnas om bostadsrättstillägget är inkluderat som en del i hemförsäkringen.


Informationsblad från Moderna Försäkringar hittar du under Dokument.

 


Andrahandsuthyrning


Ansökan finner du under Dokument


Föreningens lägenheter är till för permanent boende. Om du under en tid ändå vill hyra ut din lägenhet i andra hand måste styrelsen lämna sitt samtycke. Observera att du tillsammans med din ansökan måste lämna intyg som styrker ditt skäl till andrahandsuthyrning. 

 

Tillstånd för andrahandsuthyrning beviljas för max ett år i taget, därefter får du som önskar att fortsätta hyra ut din lägenhet komma in med en ny ansökan om andrahandsuthyrning. Efter att anmälan inkommit behandlas denna av föreningen och därefter lämnas det besked till dig som medlem. Notera att vi har en handläggningstid på upp till fyra veckor, detta förutsatt att ansökan är komplett. Först efter att ansökan godkänts av styrelsen får bostadsrättsinnehavaren hyra ut lägenheten i andra hand.

 

Ansvar för lägenheten

Medlemmen ansvarar för andrahandshyresgästen. Samtliga boenden måste känna till föreningens stadgar och ordningsregler. Då du som medlem ansvarar för din andrahandshyresgäst och du kan således inte hävda din oskuld om andrahandshyresgästen ej följer föreningens stadgar eller ordningsregler. Det är därför viktigt att du som medlem känner tillit till din andrahandshyresgäst.

 

Olovlig andrahandsuthyrning

Det är enligt Bostadsrättslagen inte tillåtet att hyra ut sin lägenhet utan tillstånd. Enligt stadgarna kan du komma att förlora bostadsrätten.

 

Vid godkänd andrahandsuthyrning gäller det godkännandet specifikt för den namngivne hyresgästen. Skulle andrahandsgästen flytta ut i förtid och du är i behov av en ny hyrestagare måste först ny ansökan skickas till styrelsen. Om en annan person än den som står i avtalet bor i lägenheten kommer detta att ses som en icke godkänd andrahandsuthyrning. Du bör vara ute i god tid med att ansöka om godkännande hos styrelsen eftersom varje enskilt fall prövas för sig.

 

Övrig Information 

  • Kontrollera med ditt försäkringsbolag om vilka försäkringar som behövs för ett fullgott skydd vid andrahandsuthyrning.
  • Om du tar ut för hög hyra kan du bli återbetalningsskyldig.
  • Föreningen tar ut en avgift av bostadsrättsinnehavare som hyr ut i andrahand, för närvarande 10% av ett prisbasbelopp per år. Lägenhetsnummer

Föreningens lägenheter är numrerade från 1 till 307. Det är dessa unika objektsnummer som styrelsen och HSB använder sig av, så använd dem i all kommunikation med oss.

Därtill finns också ett fyrsiffrigt så kallat lägenhetsregisternummer som används av myndigheter och som är en del av folkbokföringsadressen. Detta nummer skall du ange vid adressändring. Numreringen beskriver på vilken våning och var på våningsplanet en lägenhet ligger. Eftersom numreringen börjar om på varje gatuadress är den dock inte så användbar för oss, i vår förening har vi exempelvis 10 lägenheter med lägenhetsregisternumret 1101. Du hittar båda numren vid din ytterdörr.El

Föreningen tillämpar så kallad enhetsmätning av lägenhetselen. Detta innebär att föreningen köper in all el, den faktiska förbrukningen fördelas sedan ut till respektive boende. Den stora fördelen med detta är att vi endast betalar fasta mätaravgifter för ett fåtal fastighetsabonnemang, i stället för att alla lägenheter har sin egen mätaravgift. Förbrukningen per lägenhet mäts med elmätaren i gruppcentralen i hallen. Denna kan dock inte fjärravläsas, därför delar vi januari varje år ut en blankett där du själv får fylla i din mätarställning. Löpande under året betalar du en schablonkostnad för elen baserad på lägenhetsstorleken. När avläsningsblanketten har kommit in görs en beräkning av om du har förbrukat mer eller mindre än schablonen, och en reglering genom en tilläggsdebitering eller ett avdrag görs sedan på avierna för kvartal två. Om du inte lämnar in avläsningsblanketten debiteras du på avin för maj en schablonkostnad på 1 000 kr för föregående års förbrukning, utöver ordinarie månadsschablonkostnad för elen. (För lägenhet 296-306 sitter elmätarna i en elcentral. Dessa lägenheter får ingen årlig avläsningsblankett utan styrelsen ser till att mätarna läses av.)


Vid flytt

När du flyttar kan du om du så önskar läsa av mätarställningen på överlåtelsedagen. Maila mätarställning, namn, lägenhetsnummer och avläsningsdatum till styrelsen@brfaskungen1.se eller lämna informationen på en lapp i styrelsens brevlåda, gaveln Karl Gustavsgatan 31. En slutreglering av din elkostnad görs då utifrån mätarställningen.