Renoveringar

Renoveringar och Byggen

Här listar vi större renoveringar och byggen som påverkar boende


 

Följande renoveringar är beslutade att genomföras under 2019:


Fasadåtgärder: Renovering av fasad inkl. tak och fönster skjuts till 2022.


Taket kommer att lagas tillfälligt där det finns behov.

Erbjudande om att bygga takterasser har gått ut till berörda.


Grindar sätts upp vid våra tre entréer till innergården.


Nya lägenheter vid Föreningsgatan 18A, 18B och 18C fortsätter som planerat.

Ska du renovera hemma? Tänk på att visst ljud tranporteras i byggnaden vilket kan störa både grannar och hyresgäster.


Innan du börjar renovera vänligen undersök att arbetet inte krockar med eventuell tentamen hos Göteborgs Universitet. Här nedan finns länk till deras tenta-schema:


Länk till schemat:

https://cloud.timeedit.net/gu/web/idag/ri1Q74.html


Om du undrar något, kontakta GU Servicecenter

Epost: servicecenter@gu.se

Telefon: 031-786 6500