Styrelse

Styrelse

Vid årsstämman 2019 valdes följande personer till vår styrelse:


Annette Linton, Ordförande

Claes Nordin, Vice ordförande

Mark Frostenäs, Sekreterare

Adam Andersson, Ledamot

Hans-Ove Sjövall, Ledamot

Kerstin Bard, Ledamot

Stig Ursing, Ledamot

Neda Mirtorabi, Suppleant


För att komma i kontakt med styrelsen kan du lämna ett meddelande i brevlådan på styrelserummet utanför Karl Gustavsgatan 31 eller skicka
e-post till:
styrelsen@brfaskungen1.se


Vill du vara med?

Är du intresserad av vårt styrelse-arbete, vill du vara med och påverka?


I april/juni varje år har vi vår årsstämma och det är då vi väljer in nya medlemmar i styrelsen. Du kan redan nu meddela ditt intresse till vår valberedning genom att kontakta Christer på:

christer.dijner@kranlyft.com