Styrelse

Styrelse

Vid årsstämman 2018 valdes följande personer till vår styrelse:


Annette Linton, Ordförande

Claes Nordin, Vice ordförande

Daniel Hedman, Sekreterare

Lars Kiessling, Ledamot

Mattias Rodier, Ledamot

Hans-Ove Sjövall, Ledamot

Bibbi Lisbeth Olsson, Ledamot

Jonny Karlstedt, Suppleant


 

För att komma i kontakt med styrelsen kan du lämna ett meddelande i brevlådan på styrelserummet utanför Karl Gustavsgatan 31. Du kan också kontakta oss via e-post på adressen styrelsen@brfaskungen1.se


Vill du vara med?

Är du intresserad av vårt styrelse-arbete, vill du vara med och påverka?


I april/juni varje år har vi vår årsstämma och det är då vi väljer in nya medlemmar i styrelsen. Du kan redan nu meddela ditt intresse till vår valberedning genom att kontakta Christer på:

christer.dijner@kranlyft.com