FAQ

Vanliga frågor och svar

Kommande renoveringar

Gällande underhåll Brf Askungen1 så följer vi en framtagen underhållsplan.

Se kommande beslutade renoveringar under Schema - Renoveringar.Försäkringar


Hemförsäkring

Hemförsäkringen omfattar försäkringstagarens lösöre. Vanligen innehåller den även en ansvarsdel som täcker ersättningsanspråk för skador som försäkringstagaren vållat. Om du skulle drabbas av en omfattande skada som leder till att du inte kan bo i lägenheten under reparationstiden är det via hemförsäkringen du kan få hjälp med tillfälligt ersättningsboende. Styrelsen rekommenderar alla medlemmar att ha en gällande hemförsäkring.

 


Bostadsrättstillägg

Bostadsrättstillägget omfattar det som medlemmen har underhållsansvar för enligt föreningens stadgar och Bostadsrättslagen, som exempelvis lägenhetens ytskikt. Brf Askungen 1 har tecknat ett kollektivt bostadsrättstillägg som gäller för samtliga medlemmar, som ett tillägg till föreningens fastighetsförsäkring hos Moderna Försäkringar.

Villkoren från Moderna Försäkringar för det kollektiva bostadsrättstillägget finns under Dokument.För det kollektiva bostadsrättstillägget gäller att ersättningen vid varje skadetillfälle är begränsad till maximalt 10 prisbasbelopp per skada. Självrisken är 3 000 kr per lägenhet och skadetillfälle. Om skadan samtidigt drabbar fastighetsförsäkringen gäller bostadsrättstillägget utan självrisk.

 

Genom tecknandet av det kollektiva bostadsrättstillägget har föreningen säkerställt att samtliga medlemmar har ett gällande försäkringsskydd för de delar som är medlemmens underhållsansvar. Det är sedan upp till varje medlem att själv bedöma om man utifrån gällande självrisk och villkor för det kollektiva bostadsrättstillägget även vill ha ett eget bostadsrättstillägg som tillägg till hemförsäkringen. Uppsägning av eget bostadsrättstillägg kan göras under pågående försäkringsperiod, ditt försäkringsbolag skall då återbetala premien för återstående del av perioden. Undantag från detta kan finnas om bostadsrättstillägget är inkluderat som en del i hemförsäkringen.


Informationsblad från Moderna Försäkringar hittar du under Dokument.

 


Andrahandsuthyrning

Du kan ansöka om en period av maximalt 12 månader i taget. Ansökan finner du under Dokument/andrahandsuthyrning