Avfallshantering

Avfallshantering

  Så här fungerar vår avfallshantering


- Boende på Viktoriagatan 32, 34, 36, 38 och 40 hänvisas till sophuset på gården, ingång på gaveln.

- Boende på Karl Gustavsgatan 31, 33 hänvisas till soprummet på Karl Gustavsgatan 31.

- Boende på Föreningsgatan 18 A-C hänvisas till soprummen vid respektive entré.


Glas, ljuskällor, batterier:

Insamling i sophuset på gården.


Sortera avfall och andra sopor enligt den sorteringsguide som alla fått i brevlådan.


Tänk på att inget skräp får ställas in i soprummen vid sidan om kärlen, allt som slängs måste placeras i kärlen.

Container för grovavfall kommer med jämna mellanrum.


Släpp inte in obehöriga i soprummen!